Pages Navigation Menu

usługi glazurnicze i budowlane w Warszawie

Czas na zasady

Czas na zasady

Chcąc rozwiązywać sudoku należy poznać prawa rządzące tą łamigłówką. W grze sudoku zasady są bardzo proste. Kwadratowa plansza o wymiarach 9 x 9 jest podzielona na dziewięć mniejszych kwadratów o wymiarach 3 x 3. To właśnie te małe kwadraty są uzupełniane cyframi od 1 do 9. Każda cyfra z tego zakresu musi wystąpić w każdym z małych kwadratów dokładnie raz. Rozwiązując sudoku należy brać pod uwagę całą planszę. W każdej kolumnie oraz w każdym wierszu dużego kwadratu również cyfry od 1 do 9 muszą pojawić się dokładnie jeden raz.

 

Za każdym razem muszą zostać wykorzystane wszystkie cyfry z zakresu od 1 do 9. Na planszy wyjściowej jest wpisana część cyfr. W zależności od poziomu trudności zmienia się liczba wpisanych cyfr, ich ułożenie względem siebie jak również liczba cyfr powtarzających się. Wszystkie te elementy stanowią ułatwienie lub utrudnienie dla rozwiązującego. Na początku najlepiej rozpocząć rozwiązywanie od kwadratu, wiersza lub też kolumny, w której posiadamy wpisanych najwięcej cyfr. Jest to najlepszy oraz najprostszy sposób rozwiązywania sudoku. Można też skupić się na konkretnej cyfrze.